siguranta automata diferentiala 32a siguranta automata diferentiala 25a siguranta automata diferentiala 16a siguranta automata diferentiala 50a siguranta automata cu protectie diferentiala siguranta automata cu protectie diferentiala 25a siguranta automat